Skip to content

Week van de Industriecultuur (locatie: Velsen)

Al vijf jaar wordt vanuit de provincie stilgestaan bij het prachtige (industriële) erfgoed rondom het Noordzeekanaal. Vanuit de gemeente Zaanstad, Beverwijk en Velsen werden in 2020 Mauro Smit en Ellen Klaus als cultureel gebiedsaanjagers gevraagd voor een divers en breed programma. Voor het concept, de realisatie en de uitvoering voor de gemeente Velsen heb ik de volledige uitvoerende productie op mij genomen. Het overleg met bedrijven en musea, draaiboeken, planningen, financiële afspraken en begrotingen heb ik op mij genomen. De communicatie en PR werd verzorgd door Rian Lanenga.

Opdracht:

Uitvoering

Klant:

Provincie Noord-Holland | Ellen Klaus | Gemeente Velsen | Zaanstad en Beverwijk (verantwoordelijk voor programma regio IJmuiden)